Mahesh Navmi

Maheshwari Community invited for Mahesh Navmi Celebration on Saturday, June 07, 2014. Pooja, Kalash Yatra, Bhakti Sandhya followed by Prashadi.
 
    Pooja
 
Morning 8 AM
 
Maheshwari Bhavan, Singhi ji ka Rasta, Chaura Rasta
 
    Kalash Yatra
 
Evening 4:30 PM
 
MGPS, Vidyadhar Nagar to Utsav, Vidyadhar Nagar
 
    Bhakti Sandhya
 
7:30 PM Onwards by Shri Mahendra Swaami
 
    Prashadi
 
8:30 PM onwards
 
Our Guest :
 
    Shri O P Sharda
    Shri Ghanshyam ji sarda
    Shri Ashok Kumar ji Maloo